Lokalizujemy miejsca, w których organizacja może działać lepiej.

Lokalizujemy miejsca, w których organizacja może działać lepiej.

Lokalizujemy miejsca, w których organizacja może działać lepiej.

MRLD graphs to intuicyjne narzędzie, które pozwala na bieżąco monitorować stan organizacji i skutki wprowadzanych przekształceń oraz wykrywać pojawiające się nieprawidłowości. Wspomaga systemowe zarządzanie firmą, pozwala zrozumieć jej działanie, umożliwia spojrzenie na organizację jednocześnie od strony szczegółu jak i całości.

Lokalizujemy miejsca, w których organizacja może działać lepiej.

MRLD graphs to intuicyjne narzędzie, które pozwala na bieżąco monitorować stan organizacji i skutki wprowadzanych przekształceń oraz wykrywać pojawiające się nieprawidłowości. Wspomaga systemowe zarządzanie firmą, pozwala zrozumieć jej działanie, umożliwia spojrzenie na organizację jednocześnie od strony szczegółu jak i całości.

"Wizualizujemy tkankę nerwową organizacji, docieramy do ukrytych do tej pory danych, przekształcamy je na informacje i umożliwiamy ich zrozumienie. Wszystko po to, aby ułatwić zarządzanie firmą bez angażowania czasu pracowników i bez względu na to, z którego miejsca wykonują oni swoje zadania."

"Wizualizujemy tkankę nerwową organizacji, docieramy do ukrytych do tej pory danych, przekształcamy je na informacje i umożliwiamy ich zrozumienie. Wszystko po to, aby ułatwić zarządzanie firmą bez angażowania czasu pracowników i bez względu na to, z którego miejsca wykonują oni swoje zadania."

— Marzena Kibil, Partner
— Marzena Kibil, Partner

"Wizualizujemy tkankę nerwową organizacji, docieramy do ukrytych do tej pory danych, przekształcamy je na informacje i umożliwiamy ich zrozumienie. Wszystko po to, aby ułatwić zarządzanie firmą bez angażowania czasu pracowników i bez względu na to, z którego miejsca wykonują oni swoje zadania."

"Wizualizujemy tkankę nerwową organizacji, docieramy do ukrytych do tej pory danych, przekształcamy je na informacje i umożliwiamy ich zrozumienie. Wszystko po to, aby ułatwić zarządzanie firmą bez angażowania czasu pracowników i bez względu na to, z którego miejsca wykonują oni swoje zadania."

— Marzena Kibil, Partner
— Marzena Kibil, Partner

Działania przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku od wielu lat oparte są często na wypróbowanych, lecz nie zawsze dostosowanych do postępujących zmian metodach zarządzania. Przestają one spełniać swoje zadanie w momencie coraz szybszego rozwoju, pojawiania się nowych trendów oraz niespodziewanych kryzysów.

Konieczność wprowadzania szybkich i faktycznie potrzebnych zmian jest problemem, zwłaszcza w przypadku dużych i średnich firm, ze względu na brak możliwości ocenienia skali wpływu jaki wprowadzone zmiany będą miały na długoterminowe funkcjonowanie całej firmy. Potraktowanie przedsiębiorstwa jako systemu złożonego i spojrzenie jednocześnie na całość (firmę) jak i na tworzące ją elementy (pracowników), pozwala zmienić perspektywę i zrozumieć sposób działania organizacji. Takie podejście ułatwia poprawę elastyczności przedsiębiorstwa, wprowadzanie zmian w odpowiednich obszarach, zarządzanie procesami, bez względu na miejsce wykonywania pracy oraz bieżące monitorowanie funkcjonowania organizacji na wszystkich poziomach.


Działania przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku od wielu lat oparte są często na wypróbowanych, lecz nie zawsze dostosowanych do postępujących zmian metodach zarządzania. Przestają one spełniać swoje zadanie w momencie coraz szybszego rozwoju, pojawiania się nowych trendów oraz niespodziewanych kryzysów.

Konieczność wprowadzania szybkich i faktycznie potrzebnych zmian jest problemem, zwłaszcza w przypadku dużych i średnich firm, ze względu na brak możliwości ocenienia skali wpływu jaki wprowadzone zmiany będą miały na długoterminowe funkcjonowanie całej firmy. Potraktowanie przedsiębiorstwa jako systemu złożonego i spojrzenie jednocześnie na całość (firmę) jak i na tworzące ją elementy (pracowników), pozwala zmienić perspektywę i zrozumieć sposób działania organizacji. Takie podejście ułatwia poprawę elastyczności przedsiębiorstwa, wprowadzanie zmian w odpowiednich obszarach, zarządzanie procesami, bez względu na miejsce wykonywania pracy oraz bieżące monitorowanie funkcjonowania organizacji na wszystkich poziomach.


Aby opracować uniwersalne narzędzie, które usprawni zarządzanie organizacją, zebraliśmy osoby zajmujące się nauką, biznesem, prawem oraz IT. Stworzyliśmy model rozwiązania przyjmując perspektywę różnych nauk, w tym cybernetyki, biologii, chemii, fizyki, psychologii, matematyki, socjologii, ekonomii i informatyki.

Kluczowe w procesie tworzenia rozwiązania były dla nas komunikacja, podejście systemowe, system złożony i relacje komunikacyjne pomiędzy elementami tego systemu, oraz system w ujęciu cybernetycznym. Tak powstało MRLD Graphs czyli Map of Relevant Linked Data umożliwiające grafową analizę pracy przedsiębiorstwa na poziomie oficjalnym i ukrytym.

Aby opracować uniwersalne narzędzie, które usprawni zarządzanie organizacją, zebraliśmy osoby zajmujące się nauką, biznesem, prawem oraz IT. Stworzyliśmy model rozwiązania przyjmując perspektywę różnych nauk, w tym cybernetyki, biologii, chemii, fizyki, psychologii, matematyki, socjologii, ekonomii i informatyki.

Kluczowe w procesie tworzenia rozwiązania były dla nas komunikacja, podejście systemowe, system złożony i relacje komunikacyjne pomiędzy elementami tego systemu, oraz system w ujęciu cybernetycznym. Tak powstało MRLD Graphs czyli Map of Relevant Linked Data umożliwiające grafową analizę pracy przedsiębiorstwa na poziomie oficjalnym i ukrytym.


Dzięki połączeniu naszych kompetencji* stworzyliśmy narzędzie, które łączy stabilny i bezpieczny system IT, głęboką wiedzę o funkcjonowaniu organizacji oraz zapewnia zgodność z regulacjami.

MRLD graphs jest efektem współpracy trzech firm, których wspólnym mianownikiem są nowe technologie: kancelarii prawnej DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy, firmy consultingowej 3K’s oraz firmy IT.

Dzięki połączeniu naszych kompetencji* stworzyliśmy narzędzie, które łączy stabilny i bezpieczny system IT, głęboką wiedzę o funkcjonowaniu organizacji oraz zapewnia zgodność z regulacjami.

MRLD graphs jest efektem współpracy trzech firm, których wspólnym mianownikiem są nowe technologie: kancelarii prawnej DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy, firmy consultingowej 3K’s oraz firmy IT.

Analiza stanu firmy za pomocą jednego narzędzia, które bada jednocześnie kilkanaście parametrów, pozwala zidentyfikować powiązania między różnymi obszarami organizacji i ich wzajemny wpływ. Tym samym tworzy pełny i spójny obraz pracy przedsiębiorstwa, ukazując jego mocne strony i lokalizując ograniczenia, wspomagając jego rozwój i wzrost, szczególnie w okresie dynamicznych zmian.

Analiza stanu firmy za pomocą jednego narzędzia, które bada jednocześnie kilkanaście parametrów, pozwala zidentyfikować powiązania między różnymi obszarami organizacji i ich wzajemny wpływ. Tym samym tworzy pełny i spójny obraz pracy przedsiębiorstwa, ukazując jego mocne strony i lokalizując ograniczenia, wspomagając jego rozwój i wzrost, szczególnie w okresie dynamicznych zmian.

— Marzena Kibil, Partner
— Marzena Kibil, Partner

Analiza stanu firmy za pomocą jednego narzędzia, które bada jednocześnie kilkanaście parametrów, pozwala zidentyfikować powiązania między różnymi obszarami organizacji i ich wzajemny wpływ. Tym samym tworzy pełny i spójny obraz pracy przedsiębiorstwa, ukazując jego mocne strony i lokalizując ograniczenia, wspomagając jego rozwój i wzrost, szczególnie w okresie dynamicznych zmian.

Analiza stanu firmy za pomocą jednego narzędzia, które bada jednocześnie kilkanaście parametrów, pozwala zidentyfikować powiązania między różnymi obszarami organizacji i ich wzajemny wpływ. Tym samym tworzy pełny i spójny obraz pracy przedsiębiorstwa, ukazując jego mocne strony i lokalizując ograniczenia, wspomagając jego rozwój i wzrost, szczególnie w okresie dynamicznych zmian.

— Marzena Kibil, Partner
— Marzena Kibil, Partner
Redukcja opóźnień
Większa efektywność pracy
Redukcja nadgodzin
Lepsza współpraca wewnątrz organizacji
Identyfikacja kluczowych pracowników
Poprawa procesów i projektów
Łatwiejsze zarządzanie organizacją rozproszoną
Monitorowanie wpływu wprowadzanych zmian

Jak zadbać o mechanizm działania organizacji po odejściu pracownika

Gdy pracownik opuszcza firmę, jest to zawsze zmiana, która ma swoje mniej lub bardziej widoczne konsekwencje. Czy pracownik odchodzi sam, czy zostaje zwolniony ze swojej winy lub innych przyczyn, nie ma to znaczenia, bo jego brak narusza działający do tej pory w określony sposób system. Bez względu…

Czytaj dalej


W jaki sposób analiza danych komunikacyjnych firmy może stanowić namiastkę bliźniaka cyfrowego organizacji?

Idea Digital Twin (bliźniaka cyfrowego) nie jest nowa, choć rozwój cyfryzacji oraz IoT znacznie ułatwiły jej ulepszenie i rozpowszechnienie. Również polskie firmy zaczynają coraz bardziej interesować się tym tematem (Microsoft tworzy właśnie bliźniaka cyfrowego dla jednej z polskich rafinerii).…

Czytaj dalej


Czy firmę stać na niepewność?

  Na co dzień posługujemy się smartfonami z Internetem, słuchamy specjalistów, dyskutujemy, analizujemy wiadomości. Wszystko po to, by zdobywać potrzebną nam wiedzę i być na bieżąco, bo w biznesie to przecież podstawa. Z chęcią płacimy też za dane, które możemy wykorzystać do zdobycia ważnych…

Czytaj dalej


Jak pingwin na pustyni

Magia pozytywnego gdybania

Blokady w systemie

Masz pytania?

Nasi konsultanci z przyjemnością na nie odpowiedzą.


    Masz pytania?

    Nasi konsultanci z przyjemnością na nie odpowiedzą.